[ultimate_fancytext fancytext_prefix=”Công ty TNHH một thành viên ” strings_textspeed=”35″ strings_backspeed=”0″ fancytext_tag=”h2″ fancytext_strings=”Thành Đại Điện” fancytext_color=”#ffffff” ticker_background=”#22409a” strings_font_family=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:300″ strings_font_style=”font-weight:300;” ex_class=”short m-t-xl” strings_font_size=”desktop:25px;” prefix_suffix_font_size=”desktop:25px;”]
[porto_carousel stage_padding=”0″ margin=”10″ autoplay=”yes” autoplay_timeout=”3000″ items=”1″ items_lg=”1″ items_md=”1″ items_sm=”1″ items_xs=”1″ show_dots=”yes” loop=”yes”][porto_testimonial view=”simple” color=”white” quote=”Hello, I want to thank you for creating a great template and for the excellent and quick support and help that you have been providing to me as I begin to work with it.” name=”Phạm Huy Hoàng” company=”Đà Nẵng” name_color=”#ffffff” role_company_color=”#ffffff”] Chúng tôi rất tin dùng sản phẩm của Công ty TNHH một thành viên Thành Đại Điện.Sản phẩm rất đẹp, ánh sáng rất tốt.[/porto_testimonial][porto_testimonial view=”simple” color=”white” quote=”Hello, I want to thank you for creating a great template and for the excellent and quick support and help that you have been providing to me as I begin to work with it.” name=”Nguyễn Quốc Duy” company=”Đà Nẵng” name_color=”#ffffff” role_company_color=”#ffffff”]Tất cả đèn tôi sử dụng của Công ty Thành Đại Điện đều rất tốt, tiết kiệm năng lượng cho việc chiếu sáng, tuổi thọ lâu dài [/porto_testimonial][/porto_carousel]
[ultimate_fancytext fancytext_prefix=”Về ” strings_textspeed=”35″ strings_backspeed=”0″ fancytext_tag=”h2″ fancytext_strings=”chúng tôi” fancytext_color=”#000000″ strings_font_family=”font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:300″ strings_font_style=”font-weight:300;” ex_class=”short m-t-xl” strings_font_size=”desktop:25px;” prefix_suffix_font_size=”desktop:25px;”]

[icon name=”check” class=”” unprefixed_class=””]  Công ty chúng tôi có nhiều đối tác chuyên cung cấp từ Chip LED đến toàn bộ bóng đèn LED.
[icon name=”check” class=”” unprefixed_class=””]  Cung cấp các số liệu thông kê của đèn sử dụng và  bản mô phỏng thiết kế sơ đồ.
[icon name=”check” class=”” unprefixed_class=””]  Sản phẩm của chúng tôi luôn đảm bảo được chất lượng tuyệt vời và chính sách bảo hành tốt.

Chất lượng 100%
Bảo hành 95%
Uy tín 95%
Hỗ trợ 87%
[porto_recent_members number=”4″]