Tấm Lọc Mặt Nạ Phòng Độc 3M 5N11

  • Mô tả

Mô tả

Tấm Lọc 3M 5N11 – BẢO HỘ LAO ĐỘNG SANG HÀ

Tấm lọc bụi 3M 5N11, chuẩn N95 giúp bảo vệ hô hấp trong môi trường có chứa một số dạng bụi không dầu.

Khi sử dụng đúng cách với các dòng mặt nạ tương ứng có thể bảo vệ người mang trong các hoặt động sơn, dầu khí, hóa chất…

có nồng độ lên đến 10 lần nồng độ cho phép Permissible Exposure Limit (PEL) với bán mặt nạ hoặc 50 lần với mặt nạ nguyên mặt.

Tấm lọc 3M 5N11 có chức năng bảo vệ: 1) bụi dạng rắn; 2) hơi hoặc bụi gốc dầu không phát ra hơi độc; 3) khói hàn, cắt, gia công kim loại…

Tấm Lọc 3M 5N11

Hình ảnh : Hộp tấm lọc 3M 5N11

Thông số đạt tiêu chuẩn tấm lọc 3M 5N11

Đạt tiêu chuẩn NIOSH và N95 cho môi trường bụi không dầu.

Sử dụng với mặt nạ 3M series 5000 hoặc phin lọc 3M series 6000 và tấm giữ miếng lọc 3M 5N11.

Khi lắp phin lọc đúng cách, nó giúp bảo vệ hệ hô hấp khỏi các khí độc có trong môi trường hơi hữu cơ, thủy ngân và khí clo formaldehyt với môi trường có nồng độ lên đến 10 lần giới hạn tiếp xúc cho phép (PEL) cho mặt nạ nửa mặt và 50 lần cho mặt nạ nguyên mặt.

Mặt nạ nguyên mặt phải được kiểm tra độ khít với nồng độ dung dịch cao hơn 10 lần không sử dụng trong môi trường nguy hại đến tính mạng hoặc sức khỏe.

Chú ý: chỉ số bảo vệ chống lại hơi thủy ngân phải được thể hiện mà không cần phải đeo mặt nạ. Nếu không nhìn thấy được thỉ không nên đeo mặt nạ.

Đóng gói: 100 miếng/hộp.

Xuất xứ: 3M – Mỹ.

Call Now

DMCA
BẢO VỆ
Protected by Copyscape